Consultoria

INTTRA2, empresa dedicada exclusivament a la consultoria en els referencials ISO 9001:2008, EN9100:2010, GDP i LOPD. Ens dóna el suport tècnic necessari en aquesta matèria per aconseguir el següent objectiu: La plena satisfacció dels nostres cients.