Morfologia

El ventall de peces mecanitzades és molt ample, diferents mides i diversa morfologia, peces tornejades o fresades, partint de materials en barra, placa, pletina o fundició.