Mecanitzats de precisió total planning

Mecanitzat per tornejat

Procediment de mecanitzat per arrencada de ferritja: Tornejat

És un procediment per crear superfícies de revolució per arrencament de ferritja. Anomenem superfícies de revolució a aquelles en les que, si hem de fer un tall per un pla perpendicular al seu eix, on la secció és circular. La màquina que es fa servir pel tornejat es denomina torn.

Dins d’aquestes màquines, la peça té un moviment circular o rotatori i l’eina, lineal. La peça a mecanitzar va subjectada mitjançant un sistema de fixació (plat de garres, pinça, plat llis…) i té moviment rotatori, i l’eina de tall va fixada a un suport o torreta i es desplaça en les dos direccions indicades per poder extreure el material.

Aquest moviment dels eixos del torn potser totalment manual o semiautomàtic; també pot estar dirigit per un CNC.

Solucions en mecanitzats de precisió

Contacteu amb nosaltres i un agent qualificat respondrà a totes les vostres preguntes o suggeriments.

Desplaça cap amunt

COMPROMESOS AMB EL

Medi ambient

Comptem amb la norma internacional de medi ambient ISO14001 des del mes de desembre de 2021