Mecanitzats de precisió total planning

Mecanitzat per fresat

Procediment de mecanitzat per arrencada de ferritja: Fresat

El fresat és un procediment consistent en el tall del material amb una eina rotativa, que pot tenir un o varis fils. El tall es realitza combinant el gir de l’eina amb el desplaçament, ben sigui de la mateixa eina o de la peça a treballar.

Depèn del disseny de la màquina que el que es desplaci sigui l’eina, la taula o que combini ambdós moviments.

Aquest desplaçament es realitza en qualsevol direcció dels tres eixos possibles en els que es pot moure la taula, on va fixada la peça a mecanitzar.

La màquina que es fa servir s’anomena fresadora, que habitualment compta amb diferents opcions i variables.

Al disposar d’un moviment més, les peces que es realitzen en fresadora són molt més variades i poden ser d’una complexitat més gran a les del torn.

Una fresa és per tant una màquina dotada d’una eina de tall fixada al capçal i prevista de moviment lineal en tres direccions (X – Y – Z). La peça va fixada a la taula pel procediment que s’esculli i el desplaçament en aquestes tres direccions és el que es denomina els eixos de la  màquina (d’aquí fresadora de 3 eixos). Quan una fresadora de control numèric disposa de canvi automàtic d’eines, s’anomena centre de mecanitzat.

Depenent del número d’eixos, opcionalment pot tenir 4 o 5 eixos o en casos molt especials, més eixos.

Solucions en mecanitzats de precisió

Contacteu amb nosaltres i un agent qualificat respondrà a totes les vostres preguntes o suggeriments.

Desplaça cap amunt

COMPROMESOS AMB EL

Medi ambient

Comptem amb la norma internacional de medi ambient ISO14001 des del mes de desembre de 2021